TextHead
TextBody
logo
ATLAS CÁC LOÀI SINH VẬT
Quần Đảo Trường Sa
icon

Eviota pamae

Ngày đăng: 31/03/2023

Ảnh: Oleg Savinkin Vladimirocich và cs (thuộc đề tài KCB – TS – 01)

Lớp: cá Vây tia
Bộ: cá Bống
Họ: cá Bống trắng
Giống: Eviota
Tên khoa học: Eviota pamae (Allen, Brooks & Erdmann, 2013)
Mô tả hình thái: chiều dài tối đa: 1,8 cm. Tổng số gai vây lưng: 7; tổng số tia vây lưng: 8-9; số gai vây hậu môn: 1; số số tia vây hậu môn: 8-9. Loài này được phân biệt bởi các đặc điểm sau: tia vây ngực không phân nhánh; gai vây lưng dạng sợi ở con đực với gai thứ ba dài nhất; 7-8 tia vây đuôi dài nhất dạng sợi ở con đực; tia vây bụng thứ 5 phát triển tốt, 55-70 % chiều dài tia thứ 4 (trung bình 63 %); khi còn sống, màu hồng cam với sọc vàng sáng ở giữa, sọc vàng ở giữa mõm và một đốm đen tròn duy nhất ở phần dưới của gốc vây đuôi.
Phân bố trên thế giới: Tây Thái Bình Dương: Indonesia.
Phân bố ở Việt Nam: quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Tình trạng bảo tồn: loài sắp nguy cấp
Tài liệu trích dẫn: Allen, G.R., W.M. Brooks and M.V. Erdmann, 2013. Eviota pamae, a new species of coral reef goby.
https://www.fishbase.se/Summary/SpeciesSummary.php?id=67272&lang=vietnamese

TextFooter
Thông báo
Đóng